سفارش تبلیغ
صبا

این روزا همش یاد اون بنده خدا،مجری اخبار شبکه دو می افتم که می گفت:

آقای روحانی شما چرا تأسیسات هسته ای رو به حالت تعلیق در آوردید و نیروگاه رو به تعطیلی کشوندید؟؟

و اما جواب جناب تدبیر چه بود؟!

إإإإإإإإ ما تعطیل کردیم؟ این حرف مال بی سواد هاست! ما تکمیل کردیم...

این کاراش من رو یاد محمود خودمون انداخت الان!

به یاری مسولین و همت دوستان معنی و مفهوم تکمیل رو هم فهمیدیم آقای کلید ساز

مچکر


نوشته شده در شنبه 92/11/5ساعت 12:21 صبح توسط سینا امیری نظرات ( ) |


Design By : Pichak